Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, March 7, 2010

New notebooks, scrapbooks, photo albums, vintage inspired and photographical / Nya anteckningsböcker, scrapbooks, vintageinspirerade, fotografiska


These books are new in my shop. As usual, all books were designed, cut and bound by me. There are scrapbooks, photo albums and slightly larger notebooks...
De här böckerna är nya i min butik. Som vanligt är alla böcker designade, skurna och bundna av mig. Det finns scrapbooks, fotoalbum och lite större anteckningsböcker...

There are happy colours... Det finns glada färger...


...to help spring on its way ...för att hjälpa våren på traven


all designs © Maria-Thérèse Andersson www.afiori.com

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig