Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, March 16, 2010

Copycats

[scrolla ned för svenska]

I'm back with paint on my fingers to tell you about a couple of things I found on Pikaland, namely a text and a zine dealing with plagiarism. First, this article by Amy Ng. Part of me wishes I could agree more with her but my views are more similar to those of Susie, the first commentator to respond to the text. Secondly, have a look at the Good to Know zine #7 about plagiarism.

I recently had to deal with a copycat myself, and not too long ago one of my collages was used to create a new collage on Polyvore even though my image was watermarked. While I will not go into detail about these events, I would like to add some advice since I know that many of my blog readers are very creative.

* Know your rights. Learn what copyright means and how you can protect your work.
* Backup your blog and your work, ie save everything on DVDs and find a way to protect them and prove that your creations came first.
* Collect evidence before you contact or report the copycat (take screenshots, get witnesses who don't know you, find a legal representative etc)
* Check what kind of free legal advice is available where you live in case someone steals your work. I have an insurance which covers legal fees should anything happen again. I can't go into more detail since my blog readers are in 37 different countries, but I am sure you can find information relevant to you online or at a place where small businesses get help.

My reactions so far have been to contact the persons first and politely let them know I have seen the plagiarized items, but next time I think it might be better to go via a legal representative and not make it (more) personal. A lot of people seem to think they are invisible online while in fact it is getting easier and easier to see people's digital footprints. There is even software to track your images and see if they have been stolen.

I wish all copycats were as cute as the one below. The Swedish term for copycat is mimic monkey, so here is a very appropriate song for all the copycats out there who either don't care about other people's rights or don't trust their own creativity. A copy is only a copy and not the real thing.


Jag är tillbaka med färg på fingrarna för att berätta om ett par saker jag läste på Pikaland, nämligen en text och ett zine (en liten tidning) som handlar om plagiat. För det första, den här artikeln av Amy Ng. Jag önskar delvis att jag kunde hålla med henne mer men jag tycker mer som Susie, den första som kommenterar artikeln. För det andra, läs tidningen Good to Know om plagiat. Nu heter det ju härmapa och inte kopieringskatt på svenska, men jag önskar att alla copycats vore så här söta (ovan).

Jag har nyligen råkat ut för en s.k. copycat själv och för inte så länge sedan användes ett av mina collage till att göra ett nytt collage på sidan Polyvore trots att min bild var vattenmärkt. Jag kommer inte att gå in på några detaljer men här kommer några råd eftersom jag vet att många av mina bloggläsare är väldigt kreativa.

* Se till att du vet vad du har för rättigheter. Lär dig vad upphovsrätt innebär och hur du kan skydda dina verk.
* Gör backup på din blogg och dina verk, dvs spara allt på DVD och hitta sätt att skydda dem och bevisa att dina verk var först.
* Samla bevis innan du kontaktar eller anmäler den som plagierar dig (ta screenshots, skaffa vittnen som du inte är kompis med, hitta någon som kan hjälpa till rättsligt).
* Kolla vilken rättslig hjälp som finns gratis ifall någon skulle stjäla dina verk. Jag har en företagsförsäkring som täcker rättsliga kostnader om det skulle hända något mer.
Mina reaktioner hittills har varit att kontakta personerna först och artigt säga att jag sett deras plagiat, men nästa gång tror jag det är bättre att gå via en juridisk representant och inte göra det (ännu mer) personligt.

Många verkar tro att de är osynliga på internet när det faktiskt blir lättare och lättare att se folks digitala fotavtryck. Det finns till och med mjukvara som kan spåra bilder och se om de blivit stulna.


Här kommer en passande sång för alla härmapor som antingen inte bryr sig om andra människors rättigheter eller inte litar på sin egen kreativitet. En kopia är trots allt bara en kopia och inte äkta vara.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig