Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Sunday, March 14, 2010

Changing things around / Att flytta runt saker


I recently had a room renovated; yesterday I carried all the framed artwork back inside and it was such a strange feeling to hang things on these pristine new walls because now they were a blank page. Paintings which weren't on speaking terms with each other before now hang flirtaciously close to each other ('scuse me but I'm still a bit sick ;). It's all very nice except for the fact that each hung painting means a new hole in the wall, less opportunities to change everything again, and I quickly noticed that with each painting I put up the room seemed smaller - but cozier.
Jag fick nyligen ett rum renoverat; igår bar jag tillbaka alla tavlor och det var en underlig känsla att hänga upp allt på dessa nya, felfria väggar som nu var ett blankt blad. Målningar som inte ville kännas vid varandra förut hänger nu sida vid sida och kastar kärleksfulla blickar på varandra (ursäkta men jag är fortfarande lite sjuk ;). Det är hemskt trevligt alltihop förutom att varje nyupphängd tavla innebär ett nytt hål i väggen, färre möjligheter att göra om allt igen och jag märkte att för varje bild jag hängde upp tycktes rummet bli mindre - men mysigare.


Two photographs and a collage on the left by me, painting by Astrid Theselius, drawing by Kerstin Thorvall, painting by Sylvie Van Hulle. I'm thinking of including one more abstract painting here.
De två fotografierna och collaget till vänster är mina, målning av Astrid Theselius, teckning av Kerstin Thorvall, målning av Sylvie Van Hulle. Jag funderar på att hänga någon till abstrakt målning här.


I'm also going to hang a lot of my photographs together. Now my bedroom wall looks bare, eek, domino effect. Still - my creativity tip for today: take everything down from the walls and see what happens when you get a fresh perspective.
Jag tänker också hänga upp flera av mina fotografier tillsammans. Nu ser dock sovrumsväggen lite tom ut, åh nej, dominoeffekt. Hur som helst - mitt kreativitetstips för dagen är att ta ner allting från väggarna och se vad som händer när man ser det på ett nytt sätt.
Share:

10 comments

Sara said...

I love your walls!!

LadyFi said...

I like the walls too! Mine are decorated with books and LEGO.

Katarina Cinnamon said...

Vad trevligt det ser ut. Jag har också en teckning av Kerstin Thorvall, köpte den på hennes utställning här på Hullsta Gård för en massa år sedan :-)

elisa said...

I like the grouping that you did. I know how hard it is to add anything to the walls once you've done a renovation - we had our kitchen renovated last summer. I like how you placed things out before putting them up. It looks good.

elisa said...

I like the grouping that you did. I know how hard it is to add anything to the walls once you've done a renovation - we had our kitchen renovated last summer. I like how you placed things out before putting them up. It looks good.

ittybittyandpretty said...

just lovely!!! we added a removable decal to the wall in our dining area, i love it! i have your polaroids you sent me here in my 'studyio' so i can see them whenever i want :)
xx

Michala Gyetvai (Kayla coo) said...

I love the arrangement.x

Artsnark said...

love the idea of flirty paintings

Debbie said...

We did some den rearranging over the holidays and I now have a rather large blank wall. Help! Yours looks great.

Sylvie Van Hulle said...

:-)) Nice to see my painting framed!
Thank you!
xx

© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig