Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Monday, January 25, 2010

Winter flower / Vinterblomma

I put the poor thing out in the snow and took a zillion photos a week ago. It survived and is standing by my bed like a tiny pink tree. This is another way of coping with winter in the north of Sweden:
place small pink trees in it.

Jag ställde stackaren i snö och tog en miljon fotografier för en vecka sedan. Den klarade sig och står bredvid min säng som ett pyttelitet rosa träd. Det här är ännu ett sätt att klara av vintern i norra Sverige:
ställ små rosa träd i den.
Share:

4 comments

trishie said...

So pretty...

LadyFi said...

I love it... more pink tree power in Sweden!

Ju said...

I long for some spring life. This winter has ben so harsh... I love the pinkness of this post.

Artsnark said...

beautiful

© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig