Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, January 1, 2010

Which is why I did not go outside today / Och därför gick jag inte ut idagShare:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig