Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, January 29, 2010

To answer your questions... / För att svara på frågorna...

It has stopped snowing for now but it's much, much colder again (snow doesn't fall when it's very cold). Yes, we can still leave our homes because people keep digging us out :) If not, I suppose you'd have to exit through the balcony. If you live in the countryside, you have to dig yourself out.
Det har slutat snöa för tillfället men det är mycket, mycket kallare igen. Jo, vi kan ta oss ut ur husen eftersom folk gräver fram oss :) Annars förmodar jag att man skulle få hoppa ut från balkongen. Bor man på landet får man gräva fram sitt eget hus.


The roads are ploughed and in some places it's like walking in a tunnel since the snow is more than waist high on the sides. There are tractors driving around all night trying to move the snow out of the way. My mum was stuck at two airports a couple of days ago but managed to get home since only some of the flights were cancelled. She just took these photos of her house and of her barn (below). Small cats should not go outside. I saw some children playing in the snow yesterday and only their heads were sticking out!


Vägarna är plogade och på vissa ställen är det som att gå i en tunnel för snön är mer än midjehög på sidorna. Traktorer kör runt hela nätterna och försöker flytta på snön. Min mamma satt fast på flygplatser i förrgår men kom hem till slut eftersom bara vissa av avgångarna ställts in. Hon tog nyss de här bilderna på sitt hus och sin lada. Små katter bör inte gå ut. Jag såg barn som lekte ute igår och bara deras huvuden stack upp ur snön!


-22F / -30C there, -2F / - 19C here. We like to compare and brag about temperatures here in Sweden :D
-30 grader där, -19 här. Vi gillar att jämföra och skryta om temperaturer i Sverige :D


There have been tons of problems in traffic so I'm glad I've only had to go for my annual car check-up (went well, yay!). On my way there I saw two car accidents (nothing serious, just cars stuck in snow.)
Det har varit massor av trafikproblem så jag är glad att jag bara behövt åka och besikta bilen (gick bra! jippi!). På väg dit såg jag två bilar som kört av vägen (inget allvarligt, de bara satt fast i snön.)


my car =
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig