Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Thursday, January 21, 2010

Self portrait with horses / Självporträtt med hästarShare:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig