Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, January 23, 2010

A man and his coat / En man och hans rock

I wandered aimlessly through a store when I met this man and his unique coat stopped me in my tracks. His name is Tomas; he's a politician and he speaks Esperanto. He also rocks the nicest coat in Härnösand and he added all the fun details to it himself.
Jag vandrade planlöst omkring i en affär när jag träffade den här mannen och hans unika rock fick mig att tvärstanna. Han heter Tomas; han är politiker och kan prata esperanto. Han rockar också Härnösands snyggaste rock och har lagt till de fina detaljerna själv.I smacked my forhead for not thinking about this myself - what an excellent way to spice up a coat or jacket. Embroidered ribbon! This guy also designed his own matching gloves (although someone else knitted them for him). We talked for a while about men's fashion and the lack of colour and originality and how perhaps it's a power thing - men are still the norm, their clothes are norm-al and women are that other thing. We don't know. I just know that this is maybe the third time in my life I've stopped to look at a man because of his clothes.


Jag sparkade till mig själv som inte tänkt på det förut - vilket enkelt sätt att förändra och snygga till en jacka, att lägga till broderade band! Den här mannen har också designat sina matchande handskar (fast någon annan har stickat dem). Vi pratade ett tag om mansmode, bristen på färg och originalitet och hur det kanske har med makt att göra - att män fortfarande är normen, deras kläder ska vara norm-ala och kvinnor är den där andra saken. Vi vet inte. Jag vet bara att det kanske är tredje gången i mitt liv som jag stannat upp på grund av en mans kläder.


P.S. As a commentator points out (I think!), Tomas is also a musician! That would be my very first comment in Esperanto :)
P.S. Som en kommentatör skriver (tror jag!) är Tomas också musiker! Detta var min första bloggkommentar på esperanto :)
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig