Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, January 9, 2010

Letters / Brev


cards by me found here / kort av mig finns här


Do you write letters? The kind you write on paper, with a pen? I mostly communicate via e-mail (much more than I speak) but I do love to write - and to receive - paper letters. Tangible letters, envelopes you need to open and not click to open.

Skriver du brev? Den sortens brev man skriver på papper, med penna? Jag kommunicerar mest via e-mail (mycket mer än jag pratar) men jag tycker verkligen om att skriva - och få - pappersbrev. Påtagliga brev, kuvert som man måste öppna, inte klicka på.


When I was little, my aunt would send me postcards and letters, some of them written in secret code. It was always really exciting to receive them. We didn't live far apart and that's not the point of writing letters either.

När jag var liten brukade min moster skicka vykort och brev, ofta skrivna med hemlig kod. Det var alltid jättespännande att få dem. Vi bodde inte långt ifrån varandra och det är inte heller syftet med att skriva brev.


A while back, I wrote (and drew) these letters for my two smallest friends Lin and Lova. Their mum sent me a photo when they opened the letters!
För ett tag sedan skrev jag (och ritade) de här breven till mina minsta kompisar Lin och Lova. Deras mamma skickade en bild när de öppnade breven!And guess what? They sent me one back!
Och gissa vad? Jag fick ett tillbaka!


I think you can see my love for letters and writing in many of my collages as well
Jag tror ni kan se i många av mina collage hur mycket jag tycker om brev och att skriva också


Write a letter! Skriv ett brev!


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig