Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, January 14, 2010

Frozen landscape / Fruset landskap


My mum took these photos today of where she lives. The trees are all covered with frost and ice and it's still very cold, -23 c / -9.4 f.


Min mamma tog de här fotografierna idag där hon bor. Träden är alldeles täckta av frost och is och det är fortfarande väldigt kallt, -23.


Much warmer than last week though. Mycket varmare än förra veckan trots allt.


photos by Ulla Edström
that is, my mum, alltså min mamma

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig