Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, January 15, 2010

The after birthday surprise / Efterfödelsedagsöverraskningen!

My friend Erik texted me a peculiar message a couple of days ago. I would receive instructions later about where I should be at a certain time today. This morning I got the instructions. I put on super warm clothes and walked to the specified location. Erik was waiting there, holding a large bag. We went into a borrowed room. Erik started cooking something!


Min kompis Erik sms:ade ett underligt meddelande till mig för ett par dagar sedan. Jag skulle få instruktioner senare om var jag skulle infinna mig vid en viss tidpunkt idag. I förmiddags fick jag instruktionerna. Jag tog på mig jättevarma kläder och gick dit jag skulle. Erik väntade där och han höll i en stor påse. Vi gick in i ett lånat rum. Han började laga någon sorts mat!


Limes were grated... mascarpone was mixed with lime juice and vanilla... He had baked for me! Dark, sticky chocolate cake with lime mascarpone which tasted like ice cream that didn't melt!
Lime blev riven... mascarpone blandades med limejuice och vanilj... Han hade bakat till mig! Mörk kladdkaka med mascarpone- och limeblandning som kändes ungefär som glass men inte smälte!


Did I like it?
Om jag tyckte om den?

It was delicious! Den var supergod!

We walked into the bookstore which his parents recently bought - and rescued; it used to be part of the largest chain of bookstores in Sweden but they decided Härnösand didn't need a bookstore. It is now an independent bookstore!
Vi gick in i bokhandeln som hans föräldrar nu köpt och därmed räddat; tidigare var detta Akademibokhandeln men den kedjan bestämde sig för att lägga ned butiken i Härnösand. Nu är det en oberoende bokhandel, Öbacka bok!


And Erik told me to pick a book... Och Erik sa välj en bok...Thank you so much! And that cake... Wow! Tack så mycket! Och den där kakan... Wow!

Photos by me and Erik Falbe

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig