Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, December 9, 2009

A confession and something cute / Ett erkännande och något gulligt

Remember when I tried the peanut butter sandwich recipe and my reaction was like this? / Kommer ni ihåg när jag provade receptet på smörgås med jordnötssmör och reagerade så här?

Hmmm.........

1. THE CONFESSION

I've eaten all the peanut butter. On bread. Only I put it on hot toasted bread and added sprouts instead of jam (jelly). I went to buy some more today but came home with dental floss, dishcloths and an orange instead.

2. SOMETHING SWEETER THAN PEANUT BUTTER SANDWICHES

At the Gammlia Christmas fair, a child saw me showing one of my mixed paper books, then pointed to another book and said: Is this one magical inside as well? I, of course, said YES.


1. ERKÄNNANDET

Jag har ätit upp allt jordnötssmör. På bröd. Men jag bredde det på varmt rostat bröd och lade på groddar i stället för sylt. Gick för att köpa mer idag men kom hem med tandtråd, disktrasor och en apelsin.

2. NÅGOT ÄNNU SÖTARE ÄN JORDNÖTSSMÖR


På Gammlia julmarknad var det ett barn som såg på när jag visade en av mina anteckningsböcker med blandade blad. Hon pekade på en annan bok och sa: Är den här också magisk inuti? Jag sa naturligtvis JA.

I want that peanut butter but I feel like a dishcloth after all the making and carrying and driving of books and photographs. Elin at the Härnöhallen grocery store, won't you please start delivering food? To healthy people living really close?
Jag vill ha det där jordnötssmöret men känner mig som en disktrasa efter allt tillverkande och bärande och körande av anteckningsböcker och fotografier. Elin på Härnöhallen, kan ni inte börja med hemkörning av mat? Till friska personer som bor i närheten?
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig