Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, December 4, 2009

All my bags are packed ♪ ♫ ♪ ♫ ...Gammlia Christmas market / julmarknadActually my bags are not quite packed but I'm leaving in an hour. I have worked sooo much; I have been surrounded by piles of pretty paper...
Ärligt talat har jag inte riktigt packat än men jag åker om en timme. Jag har jobbat sååå mycket; jag har varit omgiven av högar med fina papper...

...which I have turned into beautiful and original books...
...som jag har gjort vackra och originella böcker av...

My photographs have dried and I've put them into protective sleeves...
Mina fotografier har torkat och jag har stoppat dem i skyddande omslag...


Enough about me; my sister deserves a huge official THANK YOU because she and her friends Johannes and Henny have printed literally hundreds of posters and afiori business cards and plastered them all over Umeå! Thank you sooo much! Not only is she model pretty and studies 200% at university and has a huge exam right this minute; she is apparently also a very good campaign manager!
Nog om mig; min syster förtjänar ett stort officiellt TACK för hon och hennes kompisar Johannes och Henny har tryckt upp hundratals (bokstavligen) av mina affischer och visitkort och satt upp dem över hela Umeå! Tack så mycket! Hon är inte bara modellsöt och studerar 200% på universitetet och har en stor tenta just precis nu; hon är tydligen också väldigt bra på att leda reklamkampanjer!


Time to pack my car and start driving towards Umeå (3 hours from here). Keep your fingers crossed super super hard!
Dags att packa bilen och köra mot Umeå (3 timmar härifrån). Håll tummarna jättejättehårt!


P.S. Don't miss my special offer if you're in Umeå!
P.S. Missa inte mitt specialerbjudande om du är i Umeå!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
GAMMLIA JULMARKNAD / Christmas fair
Västerbottens museum, Umeå
5-6 december kl. 11-16
Jag kommer att stå inne i muséet

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig