Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, October 18, 2009

Something I found and a self portrait / Något jag hittat och ett självporträtt

There are still many, many guests arriving for the halloween party - welcome! My party post is here. I want to show you what I found today on the street. A short story involving weightlifting and a giant dude! Also found an umbrella stuck to a hedge. They are still there, by the way, so if you need a short story, go to Kastellgatan and if you need an umbrella, go to Nybrogatan in Härnösand. Click for bigger images.


Det kommer fortfarande väldigt, väldigt många gäster till min halloweenfest - välkomna! Mitt festinlägg är här. Jag vill visa vad jag hittade när jag var ute och gick idag. En novell som handlar om tynglyftning och en jättesnubbe! Hittade även ett paraply. De finns fortfarande kvar så om du behöver en novell, gå till Kastellgatan, och om du behöver ett paraply, gå till Nybrogatan i Härnösand. Klicka för större bilder.Also, this is a fairly new self portrait. I've been using it as my Blogger icon but don't think it works in such a small size.
Här kommer också ett ganska nytt självporträtt. Jag har använt det som Bloggerikon men tycker inte det funkar i så liten storlek.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig