Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, October 17, 2009

Scream! It's Halloween! ♥ Party + Giveaway! ♥ / Skriiiik och en tävling!


I woke up this morning feeling beside myself.
I morse när jag vaknade var jag alldeles utom mig.


There was something I'd forgotten, but what was it? I decided to have some cake to calm down.
Det var någonting jag hade glömt, men vad? Jag bestämde mig för att äta lite kaka för att lugna ned mig.Oh no! A spider cake! I did not order this.
Åh nej! Spindelkaka! Det här är inte vad jag beställde.


I heard strange sounds coming from underneath my bed and when I finally worked up the courage to have a look - knowing there are no such things as monsters - there really was a monster.
Jag hörde underliga ljud under sängen och när jag äntligen vågade titta efter - fullt medveten om att monster inte finns - så fanns där verkligen ett monster.What was going on? Why was everything so strange? Then I remembered - it is already Halloween in blogland and I am having my own little party along with all of you and our hostess, Vanessa of A Fanciful Twist! If you have never visited me and afiori before: Hi, I'm Maria-Thérèse (like one name), an art photographer, writer and creator of unique notebooks! I live in Härnösand, Sweden. Hence the other language I'm writing in; it is elvish - oops, Swedish.

Vad var det som hände? Varför var allting så konsigt? Då kom jag ihåg - det är ju redan Halloween i blogglandet och jag ska ha en egen liten fest med er och med vår värdinna, Vanessa från A Fanciful Twist! Om du inte hälsat på mig och afiori förut: Hej, jag är Maria-Thérèse (som ett namn), en konstfotograf, författare och tillverkare av unika anteckningsböcker! Jag bor i Härnösand.


I started to get ready for the party. I put on my newest butterfly headband which in fact consists of a real, trained butterfly and a band for the butterfly to sit on.
Jag började göra mig i ordning för festen. Jag tog på mig min nyaste hårprydnad med en fjäril som tränats till att sitta stilla på ett diadem.Hang on... Something isn't right. The butterfly normally doesn't tickle and... bite me like this?
Vänta nu... Det är något som inte stämmer. Fjärilen brukar aldrig kittlas och... bita mig?


Madness! It seemed everything I possessed was possessed!
Galenskap! Det verkade som att allt jag ägde hade förtrollats!Strange guests started to arrive. Have some potion - oh, I mean perfectly safe fruit juice! And a magical pumpkin!
Underliga gäster började anlända. Här, ta lite trolldryck - eller jag menar fullständigt ofarlig fruktjuice och en magisk pumpa!


I invited the monsters and spiders and bats and we ended up having a great time.
Jag bjöd in monstren och spindlarna och fladdermössen och det slutade med att vi hade riktigt roligt.


The black cat was there too; black cat is never far away. In honour of the black cat I would now like to present my little giveaway for this soiree of ours; a brand new, handmade by me, unique little notebook with my photograph of the black cat on the cover, black pages and red ribbon!
Svarta katten var också där, svarta katten är aldrig långt borta. Till svarta kattens ära vill jag nu presentera vår lilla soarés tävling där du kan vinna en splitterny, handgjord av mig, unik liten anteckningsbok med mitt fotografi av svarta katten på omslaget, svarta blad och rött sidenband!


All you need to do is reply to this post and say what your favourite item in my shop is! Double chance to win if you follow my blog. Winner will be announced on Monday. Good luck!


Allt du behöver göra är att skriva en kommentar till det här inlägget och säga vad som är din favorit av allt som finns i min butik! Dubbel chans att vinna om du följer min blogg ("followers" i högerkanten). Vinnaren tillkännages på måndag. Lycka till!♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
photos by me, Maria-Thérèse Andersson
Last year's Halloween at afiori / Förra årets Halloween hos mig

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig