Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, August 15, 2009

Heather forest of light / Ljungskog fylld av ljusI went back to take more photos in the tiny heather forest and the light was completely different today, cooler. I've been experimenting a lot with light lately. Just added a few of my newest photographs to my shop.
Jag gick tillbaka till den lilla ljungskogen för att fotografera idag och ljuset var helt annorlunda, mycket kallare. Jag har experimenterat mycket med ljus den sista tiden. Lade nyss till några av mina nyaste fotografier i butiken.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig