Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, June 17, 2009

What am I, some kind of cover girl? / Är jag någon sorts omslagsflicka eller?


Oh yes I am; this time it's Yippie magazine, a monthly and very cute magazine - I like the format and the variety of the content. Hey, I got the cover! It's an interview about creativity and inspiration. You'll also see some of the photographs I sold to Hollywood. Here is an English translation.
Ja, det är jag! Nu är det tidningen Yippie, en månadstidning som jag tycker är väldigt söt - jag gillar formatet och det varierade innehållet. Intervjun skulle handla om kreativitet och inspiration men den visar förstås också några av fotografierna jag sålde till Hollywood. Jag är på omslaget!

photo: Annika Östman


photo: Annika Östman

I think there were fairies in the little pink tree? Jag tror det flög féer i det lilla rosa trädet? :)
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig