Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, June 16, 2009

The sun will come oooooouuuut tomorrow

♪ ♫♪ ♫ bet your bottom dollar that tomorrow there'll be sun ♪ ♫♪ ♫

[scrolla ned för svenska]

I'm singing to you invisibly and quietly behind a computer screen somewhere since I can't upload the songs I sang and recorded yesterday due to Sony's inexplicable copyright protection. You can record all you want on a minidisc but not upload your own voice to the computer.

Anyway.
I had the best time yesterday with music and cupcakes and friends.

The summer issue of Yippie magazine comes out tomorrow. They interviewed me a while back and I haven't seen the photos yet. I had a nightmare they'd photoshopped a lot of extra pounds onto me and added an ugly wig.


Jag sitter och sjunger osynligt och tyst bakom en datorskärm någonstans eftersom jag inte kan ladda upp sångerna jag sjöng och spelade in igår p.g.a. Sonys obegripliga kopieringsskydd. Man kan spela in hur mycket man vill på minidisc men inte föra över sin egen röst till datorn.

Hur som helst.
Jag hade en jättebra dag igår med musik och muffins och vänner.

Sommarnumret av Yippie kommer ut i morgon. De intervjuade mig för ett tag sedan och jag har inte sett bilderna. Jag hade en mardröm om att de photoshoppat på mig en massa kilon och lagt till en ful peruk.♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪
New notebooks! I am adding these to my shop. They are in two sizes, A6 and A5 (approx. 6x8 inches). If you can't see the one you want just drop me a line at info@afiori.com.
Nya anteckningsböcker! Jag håller på att lägga upp dessa i butiken. De är i två storlekar, A6 och A5. Om du inte ser den du vill ha i butiken, hör av dig på info@afiori.com.

These ones are mixed paper notebooks with lots of colours inside...
De här är anteckningsböcker med blandade blad i massor av färger...


These contain one colour: white, apricot or blue... As usual, everything was made by me - except the cover on the blue bird book which was designed by my sister!
Dessa är enfärgade i vitt, blått och aprikos...
Som vanligt är allt gjort av mig - utom omslaget på den blå fågelboken som designades av min syster!

♪ ♫♪ ♫♪ ♫ tomorrow, tomorrow, I love you, tomorrow, you're only a daaaay awaaaaaay ♪ ♫♪ ♫♪ ♫
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig