Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, June 30, 2009

Unpacking / Packar upp

I had a great time in Rome! Now I'm opening bags, taking out pretty paper, a horse, a mask, old letters... My friend brought me back this beautiful box from Iran (below) and I've put my Roman letters and the mask in it.
Jag hade det jättebra i Rom! Nu öppnar jag påsar, tar ut fina papper, en häst, en mask, gamla brev... Min kompis tog med sig den här fina asken till mig från Iran och jag har lagt mina romerska brev och masken i den.I took around 1000 photos and I've started to sort them out. I'm happy with a few of them and will post some later on.
Meanwhile, I leave you with a bit of curious food and drinks.
Jag tog runt 1000 bilder och har börjat sortera dem. Jag är nöjd med en del och kommer att lägga upp några senare.
Tills vidare kommer här några bilder på märklig mat och dryck.Dictator wine? Really?
Diktatorsvin? Verkligen?Pffff.Mmm... pocket espresso.It's not the bird flu; it's not the swine flu; it's the....

Pizzeriaflunsan!and this doll made me think of Rosey
och den här dockan fick mig att tänka på Rosey

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig