Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, June 13, 2009

Two photos I couldn't take / Två fotografier som jag inte kunde ta

1. Standing in line at the supermarket. Cashier is talking on the phone. Her customer is also talking on the phone. Each in their own world. Queue is standing still.
Står i kö på affären. Kassörskan pratar i telefon. Kunden pratar också i telefon. Båda i varsin egen värld. Kö som står stilla.

2. Two very large dogs are sitting in the back seat of a blue car without a roof. The driver is wearing a cap. The dogs are brown and as large as moose calves. They are wearing seatbelts and they are calmly observing the streets of Härnösand.
Två mycket stora hundar sitter i baksätet på en blå bil utan tak. Föraren bär keps. Hundarna är bruna, lika stora som älgkalvar. De har säkerhetsbälten på sig och observerar samlat Härnösands gator.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig