Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Thursday, June 18, 2009

An internal interview / En inre intervju

Since no one interviewed me all day today I thought I would interview myself.

So what have you worked on today?
Well, I painted some stains. Then I scanned the stains.


Eftersom ingen har intervjuat mig på hela dagen tänkte jag göra det själv.

Vad har du jobbat med idag?
Jo, jag har målat några fläckar. Sedan scannade jag in fläckarna.♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫

I'm working on a series of new collages involving images such as these:
Jag jobbar på en ny serie collage där bilder såsom dessa ingår:


Tomorrow I'm going to my mum and my relatives to celebrate Midsummer. It's the time of year where adults jump around a maypole like frogs and sing the frog song with flowers in their hair.
I morgon ska jag åka till min mamma och till släkten för att fira midsommar, den tid på året då vuxna hoppar som grodor runt midsommarstången med blommor i håret.

Thank you for your overwhelmingly wonderful comments about the newspaper interviews and the covers! I'm so happy you like them too and that so many are happy for me instead of thinking I'm bragging :)

♥ ♥ ♥

Tack för alla överväldigande fina kommentarer om tidningsintervjuerna och omslagen! Jag är så glad att ni gillar dem också och är glada för min skull i stället för att tycka att jag bara skryter :)

♥ ♥ ♥
Share:

3 comments

Monica said...

I like making collages as well. Have a good time celebrating midsummer tomorrow.

ittybittyandpretty said...

oh the idea of midsummer intrigues me!! how wonderful, wish i could teleport myself to be with you.
smooches rosey

Artsnark said...

Enjoy your visit!

© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig