Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, May 8, 2009

She had read all the words in all the books / Hon hade läst alla ord i alla böcker

and she was tired. och hon var trött.

At night she would work on her secret manuscript and she would write letters to a famous poet far away, wishing that words could travel as fast as thoughts. (She did not know that Ada Lovelace had already laid the mathematical foundation of what would become computers.) På nätterna skrev hon på sitt hemliga manuskript. Hon skrev också brev till en poet långt borta och hon önskade att ord kunde färdas lika snabbt som tankar. (Hon visste inte att Ada Lovelace redan lagt grunden till det som skulle bli dagens datorer.)

She wanted to travel the world and see curious things. So she did.
Hon ville resa runt världen och se märkliga ting - så hon gjorde det.

She packed her suitcase and waved goodbye to her friends.
Hon packade resväskan och vinkade farväl till sina vänner.
She was ready. She left.
Hon var redo. Hon gav sig av.


Throughout the journey she recorded her thoughts and all the things she saw in notebooks that quickly filled up.
Under resans gång skrev hon ned sina tankar och det hon såg i anteckningsböcker som snabbt fylldes.


She went to London and Rome and Paris, Ravenna and Florence, Milan and Venice.
Hon reste till London och Rom och Paris, Ravenna och Florens, Milano, Venedig.


She travelled alone but she never felt lonely because she had her words.
Hon reste ensam men kände sig aldrig ensam för hon hade sina ord.


Eventually the little suitcase was filled with books. She thought of settling down somewhere - then again, there were always new adventures and new places to discover. She carried on. Till slut var den lilla resväskan fylld med böcker. Hon funderade på att slå sig till ro, stanna någonstans, men det fanns alltid nya äventyr och nya platser att upptäcka. Hon fortsatte.
----

New in shop ~ Travel journals and mixed paper notebooks
Nytt i butiken ~ Resedagböcker och anteckningsböcker med blandade bladCreate your own adventure Skapa ditt eget äventyr

photographs, collages, paintings, text, book binding and design
by Maria-Thérèse Andersson, www.afiori.com

-----------------------------------------------
Update: Thank you David McMahon of Authorblog for nominating this post as Post of the day!
Tack till författaren David McMahon som nominerat detta inlägg som dagens blogginlägg!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig