Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, March 26, 2009

There are worse ways to spend the day / Det finns sämre sätt att tillbringa dagen på

I spent most of today photographing orchids and selecting which photos to keep. These are my favourites of the very light ones I took; no post-processing except to add the frames. Prints are in my shop. / Jag tillbringade största delen av dagen med att fotografera orkidéer och att välja ut vilka fotografier jag skulle behålla. Här är mina favoriter av de väldigt ljusa bilderna jag tog; inga digitala ändringar utom att lägga på ramar. Fotografierna finns i butiken.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig