Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, March 24, 2009

The bigger cousin notebooks / De större kusinanteckningsböckerna

Sometimes a teeny tiny notebook needs a bigger friend. New in shop.
Ibland behöver pyttesmå böcker lite större kompisar. Nytt i butiken.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig