Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, March 1, 2009

Facebook friends? / Facebookvän?

If you're on Facebook and would like to be my friend, please search for afiori! I'm still very much a Facebook beginner but I'm getting there... / Om du har Facebook och vill vara min vän där, sök efter afiori! Jag är nybörjare än så länge men håller på att lära mig...
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig