Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Sunday, March 1, 2009

Facebook friends? / Facebookvän?

If you're on Facebook and would like to be my friend, please search for afiori! I'm still very much a Facebook beginner but I'm getting there... / Om du har Facebook och vill vara min vän där, sök efter afiori! Jag är nybörjare än så länge men håller på att lära mig...
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig