Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, March 31, 2009

Closed in, part 2 / Innesluten, del 2

I lost these in the computer crash. Now I'm trying to reconstruct and I also made these new collages. I'm going to make a few test prints to see what they look like on matte / glossy paper and maybe add them to my shop later today or tomorrow.
Jag förlorade de här i datorkraschen. Håller på att rekonstruera och jag har även gjort de här nya kuvertcollagen. Jag ska göra några testutskrifter på matt och blankt papper, se hur det ser ut och kanske lägga till dem i butiken senare idag eller i morgon.Maria-Thérèse afiori
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig