Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, November 3, 2008

The Plan / Planen

My business plan was very well received so I'm quite happy about that :)
I seriously need to paint now. / Min affärsplan blev väl mottagen så jag är jätteglad för det :) Nu måste jag verkligen, verkligen måla.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig