Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, January 1, 2008

Buttons! Knappar!

.....
I made some buttons in case you want to link to my site! You wanna? :) If you do, please click here and save the one you want! ..
Jag har gjort några knappar om ni vill länka till min sida! Vill du? :) I så fall, klicka här och spara den du vill ha!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig