afiori

Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Saturday, July 9, 2011

Rimini part 2: Pizza with cute company / Rimini del 2: Pizza med gulligt sällskapShare:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig