afiori

Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Monday, July 4, 2011

kitteh love / kattungar

met these little guys yesterday. / träffade dessa små i går.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig