Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, July 5, 2011

Vampire practice / Vampyrträning

You may recall I said I'm going to be in a vampire musical movie and we're... um... going to sing at a festival on July 23rd... Well. Preparations have started. Ni kanske kommer ihåg att jag sa att jag ska vara med i en vampyrmusikalfilm och att vi ska... sjunga på stadsfesten den 23 juli... Förberedelserna har påbörjats.

photo by Caj-Åke Hägglund

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig