afiori

Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Friday, January 14, 2011

Squirrel, gold flakes / Ekorre, guldflingorShare:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig