afiori

Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Saturday, July 31, 2010

Watching the sun set over July / Ser solen gå ned över juli

All the while telling July to stay. Please August, be another summer month.
medan jag säger till juli att stanna kvar. Snälla augusti, var ännu en sommarmånad.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig