afiori

Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Wednesday, April 21, 2010

With furry horns / Med ludna horn


Another deer photo I took today / Ett rådjursfoto till som jag tog idag
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig