afiori

Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Friday, January 1, 2010

Which is why I did not go outside today / Och därför gick jag inte ut idagShare:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig