afiori

Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Sunday, July 19, 2009

Visual Poetry 1 / Visuell poesi 1maria-thérèse afiori art photography, konstfoto
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig