Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, October 2, 2017

Recent photography for Yippie Magazine / Nya fotografier till tidningen Yippie
Läs tidningarna online här (nummer 8 och 9): https://issuu.com/lamee 

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig