Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Sunday, May 28, 2017

Portraits in Yippie Magazine / Mina bilder i tidningen Yippie denna månad


These are some of my photos for this month's issue of Yippie magazine
Här är några av mina bilder som syns i månadens tidningen Yippie


The cover image:
Omslagsbilden:
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig