Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, May 28, 2017

Portraits in Yippie Magazine / Mina bilder i tidningen Yippie denna månad


These are some of my photos for this month's issue of Yippie magazine
Här är några av mina bilder som syns i månadens tidningen Yippie


The cover image:
Omslagsbilden:
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig