Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, March 27, 2017

Ella the knife maker / Ella knivmakaren


för Tidningen Yippie, nr 3 / 2017, foto och text
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig