Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, January 29, 2017

London - Camden Town


I spent last weekend in London and even though I've been there so many times, it was the first time I visited Camden. A very photogenic part of town :) These are a few of my photos.

Förra helgen var jag i London, och trots att jag varit där massor av gånger (länge sedan sist, dock) var det första gången jag besökte Camden. En väldigt fotogenique stadsdel :) Här är några av mina bilder.

and oh dear... a very familiar face. Someone had a tea party!
och ett tékalas med ett mycket bekant ansikte:Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig