afiori

Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Friday, September 16, 2016

Magdalena Forsberg, foto till Landsbygdskonferens Västernorrland 2016


Mina reportage till konferensen: http://landsbygd.nu/reportage/


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig