Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, September 6, 2016

dancer in the dark


From today's photoshoot of a dancer, for posters and website use. The photos I deliver will look totally different from this one, though :)

Från dagens fotografering av en dansare, till bilder som ska användas på affischer / reklammaterial och hemsida. Fotografierna som kommer att användas till det ser dock helt annorlunda ut :)
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig