Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, June 13, 2016

Birka Cruises i Härnösand


Last week, I had the pleasure of shooting this enormous cruise ship Birka and its passengers and crew during their premier cruise to Härnösand.

Förra veckan hade jag nöjet att fota Birka Cruises enorma kryssningsfartyg och dess passagerare och besättning under premiärturen till Härnösand och Höga Kusten (vidare upp till Luleå, från Stockholm).
Oh Captain!

After a full-day of shooting, I almost couldn't believe my eyes when I encountered these guys, and just barely had time to snap the photo below of a mini horse, a large horse, a cruise ship and a vintage car in the same frame! Various modes of transportation, from different eras...

Efter en hel dags fotografering trodde jag knappt mina ögon när jag såg detta ekipage, och det var knappt att jag hann ta bilden nedan, där man ser en minihäst, en stor häst, kryssningsfartyg och en veteranbil samtidigt! Olika transportsätt, från olika epoker...


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig