Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Wednesday, January 15, 2014

Eiffel Tower selfie
A bit rainy today but lots warmer than Sweden... 
Lite regnigt i dag men betydligt varmare än hemma.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig