Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, June 14, 2013

dark forest stories


This is a new series of photographs I've been working on this week. They are very much connected to three other new photos as well so it has turned into a theme. To view them bigger and to see three other photos, please click here.

Detta är en ny serie bilder som jag jobbat med denna vecka. De hör ihop med tre andra nya bilder som jag tagit, så det blev en sorts tema som jag jobbar med nu. Klicka här för att se bilderna i större format och även se de tre andra fotografierna.

foto: Maria-Thérèse Sommar
fotograf Härnösand, konstfoto, konstfotografi, konstnärer

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig