Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, March 5, 2013

Curiosities / Kuriositeter


Today I visited someone I'm working with on a project and I was super excited to see her big house which was filled with curious things and cool art.
I dag hälsade jag på någon som jag jobbar på ett litet projekt tillsammans med och det var jättespännande att se hennes stora hus som var fullt av märkliga saker och snygg konst.


There was a dromedary teapot.
Där fanns en tekanna i formen av en dromedar.


There was a poodle.
Där fanns en pudel.


A really nice flower arrangement and fika.
Ett fint blomsterarrangemang och gofika.Lots and lots of books, a lot of really old ones.
Mängder av böcker, massor som var gamla.


The queen of England, solar powered, waving her little hand on the fika table.
Drottningen av England, solcellsdriven, som vinkade med sin lilla hand på fikabordet.A lot of tiny oranges and lime.
En massa små apelsiner och lime.


I don't know what's up with all the lime. Maybe a sort of installation? I forgot to ask.
Vet inte riktigt vad som var dealen med alla limefrukter. Kanske någon sorts installation? Glömde att fråga.


There was a cabinet full of santas, tiny paper houses (not for santas), really nice paintings that she had made herself, and curious items everywhere. I was like this. Also, I was actually so baffled by everything that I didn't take a lot of photos, but that could easily be a project on its own.
Där fanns ett litet skåp fullt av tomtar, små pappershus (inte till tomtar), jättefina målningar som hon gjort själv och märkliga fina saker överallt. Jag glodde så här. Faktiskt glodde jag så mycket att jag inte alls tog så många bilder som jag hade kunnat - det hade annars kunnat bli ett eget projekt.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig