Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, February 26, 2013

Two flat tires in the forest / Två punkteringar i en skog

Maria-Thérèse Sommar

This is me, in my car, in the forest, looking very annoyed. Why? I was on my way from my mum's house to a photo shoot in my town when something went wrong with my car...
Detta är jag där jag sitter och ser sur ut i min bil i skogen. Varför? Jo, för att på väg från där min mamma bor och hem till Härnösand, där jag hade fotouppdrag i dag, hände något med min bil...


First, it went bang! and my car started to shake. Flat tire. More than flat.
Först small det till och bilen började skaka. Jag hade fått punktering. Mer än punktering.
I tried to loosen the screws using these very weak-looking things.
Jag försökte lossa bultarna med dessa klena ting.


A truck pulled over and a guy helped me get the screws loose by standing on the emergency thing and changed the tire. I started to drive, but then this happened... Press play.
En lastbil stannade och en kille hjälpte mig få loss skruvarna genom att ställa sig på nödfallsgrejen och bytte till reservhjulet. Jag började köra vidare mot Härnösand men då hände detta... Klicka på play.
Oh no. The spare tire was broken too. I realised that the problem was with my car and called an emergency service line. They took a really long time trying to figure out where I was - first they thought I was somewhere way down south in a place with a similar name.
Å nej. Reservhjulet smällde också sönder. Förstod då att felet var bilens och ringde ett larmnummer. Det tog tid innan de fattade var jag var - nära Viksjö och på väg mot Härnösand, inte i viiiksjön nära Kristianstad eller var det nu var.


Then I waited and waited and waited.
Sedan väntade jag och väntade och väntade.


I facebooked. Luckily, I had a car charger for my phone.
Jag facebookade. Som tur var hade jag med mig billaddare till min telefon.


I had three pieces of yucky, stolen emergency candy in my camera bag. I was starting to get kinda hungry and thirsty.
Jag hade tre äckliga, stulna reklamgodisar i kameraväskan. Började bli ganska hungrig och törstig.


They came and got me...
De kom och hämtade mig...


The tow truck was filled with dice and Wunderbaums.
Bärgningsbilen var full av plyschtärningar och doftgranar.


Food! Food! Coffee! I arrived four hours too late for the photo shoot but we're moving it to another day.
Mat! Mat! Kaffe! Jag kom tillbaka fyra timmar för sent för fotograferingen men vi flyttar den till en annan dag.


I came home smelling like Wunderbaum, tow truck, garage and dirt. I built a fort and plan to stay there until roughly July. Oh, did I mention that during the weekend I had to run like crazy and call the Swedish equivalent to 911 since a man fell down by the side of the road and looked very dead and also got my car stuck on an icy road and also - well, lots of other things; I shall now go hide in my fort and watch movies, eat candy and drink plenty of tea.
Jag luktade doftgran, bärgningsbil, verkstad och smuts när jag väl kom hem. Byggde en koja och funderar på att stanna i den till juli ungefär. Förresten hände lite andra saker i helgen också, t.ex. föll en gubbe ihop vid sidan av vägen och jag fick springa som en galning medan jag pratade med 112 för han såg väldigt död ut och så körde jag fast lite med bilen i en isig uppförsbacke och, ja men annat i samma stil. Ska nu gå och gömma mig i min koja och kolla på film, äta godis och dricka te.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig