Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, December 29, 2012

So I went to a sparkly, fun ball last night / Vad är väl en bal på slottet

Maria-Thérèse Sommar
photo by Annika Winhagen
...and had a great time! It was the traditional 28th ball (on December 28th) at the very gorgeous St Petri Logen in Härnösand.
...jo, alldeles underbar! I går var det nämligen tjugoåttondedagsbal, en tradition som St Petri Orden har på St Petri Logen i Härnösand.

St Petri Logen St Petri Orden Härnösand

Me and my two "dates", Annika and Annelie. Photo by Annika's husband Ulf Winhagen who was my partner at the table.
Jag och mina två "dejter", Annika och Annelie. Bild tagen av Annikas man Ulf Winhagen (ovan) som var min bordskavaljer.


photo by Susanna BerggrenI got a whole tower of a veggie dinner. It was good and also looked really nice.
Jag fick ett helt torn med vegetarisk mat och det var riktigt gott. Snyggt också.

photo by Ulf
It was very dark, but here's a photo of my hair. I tried to make a hairstyle for about an hour before giving up and then I did this in about 10 minutes right before I left. Too little practice and very long hair, but I think it ended up alright. It was kind of strange not to feel my hair swooshing against my back when I was dancing.
Det var väldigt mörkt för att fota, men här är en bild på min frisyr. Jag hade försökt i säkert en timme att få till en frisyr som bara misslyckades - sedan gav jag upp och fick åstadkomma det här på cirka 10 minuter precis innan jag skulle gå. För lite träning och väldigt långt hår, men jag tycker det blev OK. Ovant att inte känna håret svischa över ryggen när jag dansade.

photo by Kerstin Selander

photo by Ulf Winhagen


These guys kindly "made backlight" for me when I was taking some pics. I'm still not sure what they were doing but it was kind nonetheless. I think.
Dessa herrar "gjorde motljus" åt mig medan jag tog några bilder. Jag vet fortfarande inte vad de höll på med men jag antar att det var snällt gjort.After the ball, I joined these super cute girls and went clubbing for a little while..
Efter balen hängde jag med dessa jättesöta tjejer på lite nattklubb...

...and finished the evening at 3 a.m. with a sandwich. Fun night!
...och avslutade kvällen klockan 3 med en macka. Rolig natt!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig