Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, December 1, 2012

All at once, the snow came / Plötsligt kom all snö


Remember yesterday when the tiniest bit of snow had fallen? Well, this is today. And it hasn't stopped yet. We now have tall snow pyramids and I hear it has snowed 50 cm / 20 inches close to here. 
Kommer ni ihåg mina bilder från i går när pyttelite snö hade fallit? Så här ser det ut i dag. Och än har det inte lugnat ned sig. Nu har vi höga snöpyramider och utanför stan hör jag att det har snöat 50 cm i dag.


And I just changed my name to Sommar? [summer] I shall continue to deny Winter.
Och jag som nyss bytt namn till Sommar? Jag skall fortsätta förneka vintern.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig