Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, July 22, 2012

In transit

Maria-Thérèse Sommar
foto: Maria-Thérèse Sommar
Venice, Rome, Rimini, July 2012


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig